Standarden för datadistribution med "kopparkabel" i fastighetsnät och trådlös kommunikation WiFi. Tolkning av de standarder för datakommunikation som gäller 2018.
Dataöverföring inom kontor och inom hemmet sker med kopparkabel och trådlöst. Denna bok beskriver standarden EN-50173-1 "Fastighetsnät för informationsöverföring - generella kabelnät" och standarden inom familjen IEEE 802.11 WiFi. Standarden tolkas vad som krävs av en professionell installatör och driftsättare.

Läroboken "Datanät - Kabel och WiFi" är lämpad både för självstudier och lärarledd undervising. Här beskriver tekniskt hur det fungerar och krånglar inte till det, ca 100 förklarande bilder. I slutet av boken finns instuderingsfrågor och powerpointbilder och facit finns som lärarhandledning. Används inom Yrkeshögskolan.

Boken innehåller 64 sidor i fyrfärg, pris ännu inte bestämt. Finns i lager.

Det finns facit till övningsuppgifterna för läraren, vi mailar den vid behov.

ISBN är: 978-91-980461-3-7


Innehåll:

1. Nätverk 2
Inledning 2
Nättyper 3
Ethernet historik 5
Ethernet via datakabel 6
Kategorier och länkklasser 9
2. Spridningsnätet 11
Datakabeln 11
Kablar och kontakter 14
3. Installation 17
Hantering av datakabel 17
Kabellängd och böjradie 17
Dragkraft 18
Avstånd till elkablar 19
Avstånd till lysrör 20
Upptvinning av kabeln 20
4. Provning 21
Koppling och ledningslängd 22
Dämpning 23
Resistansmätning 24
Reflektionsmätning 25
NEXT 25
FEXT 26
ACR 27

Fördröjning 28
Standardens krav 29
5. WiFi 32
Standarden 32
Överföring av radiovågor 33
2.4-GHz-bandet 37
Signal-brus-förhållande 39
MCS-index 41
Dubbla kanaler 42
5 GHz-bandet 43
AC-standarden 44
Utökning av nätverk 45
Accesspunkt och extender 45
Mesh 46
Roamingnätverk 47
Tabeller med MCS-index 48
6. Driftsättning 50
IP-adressen 50
Publika och lokala IP-adresser 52
Delnätsmasken 54
OSI-modellen 55
IPTV 57
7. Övningsfrågor 59
Frågor kapitel 1-6 59