Standarden för datadistribution med "kopparkabel" i fastighetsnät och trådlös kommunikation WiFi. Ny upplaga 2021.
Denna lärobok beskriver och förklarar gällande standarder om informationshantering för fastighetsnät med dataöverföring via kopparkabel och WiFi.

Boken beskriver hur detta sker tekniskt utan att komplicera till det. Följande standarder ligger till grund för boken:
- Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät. Del 1: Planering och kvalitetssäkring. SS-EN 50174-1 utgåva 3 2018.
- Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät.
Del 2: Planering och genomförande inomhus. SS-EN 50174-1 utgåva 3 2018.
- Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar. SS-EN 50174-1 utgåva 4 2018.
- WiFi Alliance IEEE 802.11, Power over Ethernet IEEE 802.3 och Internationell standard ISO/IEC 11801.

Läroboken Datanät - Kabel och WiFi är lämpad för självstudier. I slutet av boken finns övningsfrågor för eleven att lösa.

Boken innehåller 80 sidor i fyrfärg. Andra upplagan behandlar även Power over Ethernet. Finns i lager.

Det finns facit till övningsuppgifterna för läraren, vi mailar den vid behov.

ISBN är: 978-91-980461-3-7


Innehåll och sidnummer:

1. Nätverk 3
Inledning 3
Nättyper 4
Ethernet historik 6
Ethernet via datakabel 7
Kategorier och länkklasser 10
2. Spridningsnätet 12
Datakabeln 12
Kablar och kontakter 15
3. Installation 18
Hantering av datakabel 18
Kabellängd och böjradie 18
Dragkraft 19
Avstånd till elkablar 20
Avstånd till lysrör 21
Upptvinning av kabeln 21
Plint 21
Modularjack 21
4. Provning 22
Koppling och ledningslängd 23
Dämpning 24
Resistansmätning 25
Reflektionsmätning 25
Fördröjning 26
Överhörning 27
NEXT 27
FEXT 28
ACR 28
Standardens krav 30

5. Power over Ethernet 33
PoE 33
PoE+ 34
PoE++ 35
Svenska standarden 36
Värmeutveckling i kablarna 38
Märkning 42
6. WiFi 43
Standarden 43
Överföring av radiovågor 44
2.4-GHz-bandet 48
Signal-brus-förhållande 50
MCS-index 52
Dubbla kanaler 53
5 GHz-bandet 54
AC-standarden 55
Utökning av WiFi-nät 56
Accesspunkt och extender 56
Mesh 57
Roamingnätverk 58
Tabeller med MCS-index 59
AX-standarden 61
7. Driftsättning 62
IP-adressen 64
Publika och lokala IP-adresser 66
Delnätsmasken 68
OSI-modellen 69
IPTV 71
8. Övningsfrågor 73