Standarden för TV-distribution via mark, satellit, kabel, fiber och IP.
Tolkning av de standarder som hanterar distribution av TV. Kommande bok.
Denna bok är inte skriven än men ska handla om digital TV i dess olika distributionsformer (i viss mån även om analog TV). Utgivningsdatum ej bestämt.

DVB-standarden (Digital Video Broadcasting) beskriver hur den digitala signalen ska förberedas och skyddas för olika transportvägar till TV-tittaren. DVB finns i olika varianter beroende om dataströmmen ska sändas via marksändare, satellit, kabel eller som IP-TV.
MPEG-standarden är mest känd för en metod att komprimera ljud och bild men här finns mer att berätta. Den äldre standarden SS-50083 har ersatts av den nya SS-60728. Ingenting är översatt till svenska.

Detta ska nu tolkas teoretiskt men framför allt praktiskt:

  • Svenska standarden SS-EN-60728 (Kabelnät för hemnät med dubbelriktad radiofrekvent trafik: systemfordringar, fiber, säkerhet, etc). Hela 18 olika delar.
  • Svenska standarden SS-EN 50173-1 (fastighetsnät för informationsöverföring).
  • DVB-standarden för TV-distribution ( DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2).
  • MPEG/DVB/Nordig-standarden om PSI/SI (programspecifik information och serviceinformation). Nödvändig om en digital-TV-box ska begripa vad som kommer i dataströmmen. (redan skrivet, ca 50 sidor).
  • TS103197 (standard för krypering av digital TV).
  • Beräkningar för CTB och C/N i en förstärkarkaskadering och fibernät.

ISBN blir: 978-91-980461-2-0

PS. Här finns en länk till de 60728-standarder som gäller om du vill köpa dom. Priset på boken kommer att motsvara 50% av vad en standard kostar... DS.