Här behöver du den hemliga koden.
Den hittar du i "TV-handboken övningsfrågor och projektering" sidan 2 .

Skriv namn:

Skriv kod :

(du kan skriva både med stora eller små bokstäver)