Välkommen till TeamSat AB:s hemsida. Inriktningen är förlags- och konsultverksamhet inom satellit-TV, kabel-TV och datanät.
Nedanstående böcker kan du beställa via Läromedia eller Bokus.
Maila gärna (se bild till höger). Tryck på bokbilderna för mer info.
TV-handboken
Faktabok 3:e upplaga 2015.
Slut i lager.
ISBN 978-91-980461-0-6
Övningsbok till TV-handboken. Med projektering. (2014).
Finns i lager.
ISBN: 978-91-980461-1-3
Datanät. Standarden för fastighetsnät med datakabel och trådlös dataöverföring WiFi.
Faktabok ny upplaga 2021. Finns i lager.
ISBN: 978-91-980461-3-7

TeamSat konsultverksamhet - Beräkningsprogram och lärarhandledning för TV-handboken - Historik om TeamSat